אפליקציה לניהול פרויקטים 

מנהלים ועובדים בניהול פרויקטים, אנשי שטח ניידים שאינם יושבים במקום אחד ונגישים למחשב בכל זמן, כך שהסמארטפון הנמצא בכיס הוא המכשיר הנגיש להם ביותר. נגבסופט פיתחה אפליקציה לניהול פרויקטים המאפשרת לעובדים בחברה לראות את הפרויקטים הרלוונטיים לגביהם, את התכנון הפרוייקטלי שלהם, את הדיווחים לפרויקט וכן לדווח בעצמם.

להלן התכולה בנקודות עיקריות של אפליקציית דיווח הפרויקטים של נגבסופט:

  • הצגת רשימת הפרויקטים הרלוונטית למשתמש הנייד.
  • הצגת רשימת הפעילויות והסעיפים לפרויקט, WBS. 
  • הצגת דווחי שעות לפרויקט ולפעילות לפרויקט.
  • אפשרות לדווח שעות חדשות לפרויקט ולפעילות לפרויקט.
  • אפשרות לקשור ולדווח משימות לפעילות לפרויקט. 
  • קליטה של סחורה מספרים למחסן הפרויקט
  • העברה בין מחסנים בין מחסן הפרויקט ומחסני החברה.
  • אפשרות לאישורים שונים ברמת הפרויקט: הזמנות ודרישות רכש, אישור חשבוניות, התחשבנות עם קבלני משנה ועוד.